Shounen yo Taishi o Dake! Kapitel 15

Hosen auf, Shounen yo kommt! (hihi)

Viel Spaß~